12. marts 2024 10-12

i Lyngehallen

Oplevelser jeg har lært af og aldrig glemmer

Ole Larsen fortæller

Politimand Ole Larsen har, lige fra starten af sin aktive polititjeneste i København, haft et stort ønske om at blive lærer på Politiskolen. Han skrev derfor "dagbog" de næste 9 år om hans oplevelser på godt og ondt. Oles 9 års tjeneste tæller bl.a. Bevillingskontoret, Kriminalpolitiet, Eftersøgningstjenesten og Pornopolitiet. I 1977 begyndte han som lærer på Politiskolen. Ole har samlet en række spændende, alvorlige, lærerige og minderige oplevelser, som han vil fortælle os om.Bl.a. skal vi høre om "Bombemanden fra Gladsaxe", "Liveshow med overraskende slutning", "Patrulje med en morder" m.m.m.

19. marts 2024 10-12

på Kirkehavegaard

Samtalecafé om udflugter, rejser og interessegrupper

Samtalecafé

Efter generalforsamling og aktivitetsmøde d. 30. januar har flere medlemmer udtrykt interesse for udflugter og rejseaktivtiteter. Da Jussi Adler Olsen desværre er blevet syg og har måtte udskyde sit foredrag til et senere tidspunkt, håber vi på jeres tilslutning til denne samtalecafé. Vi vil meget gerne kende jeres ønsker, så vi efterfølgende kan gå videre med mere konkret planlægning.

9. april 2024 10-12

i Lyngehallen

De Vestindiske Øer

- engang danske

Henrik Teileskov fortæller

I sit foredrag, der ledsages af en powerpoint-præsentation, tager Henrik Teileskov tilhørerne med på en spændende rejse til De Vestindiske Øer. 2017 var 100 året for overdragelse af De Vestindiske Øer til USA og i den forbindelse har Henrik Teileskov udarbejdet et foredrag med en historisk introduktion om øernes historie, samt beretning om en rundrejse til de tre øer. Foredraget bygger på oplevelser fra egne besøg på øerne og en mangeårig historisk interesse for Vestindien. Selv nu, så mange år efter at Danmark solgte øerne til USA, rummer øerne mange minder om den danske indflydelse, hvilket vil fremgå, når Henrik tager os med på en rundrejse til de mange seværdigheder på St. Thomas, St Jan og St. Croix.

23. april 2024

Foredrag eller udflugt

Foredrag eller udflugt

Aktiviteten denne dag er endnu ikke fastlagt.

7. maj 2024

Foredrag eller udflugt

Foredrag eller udflugt

Aktiviteten denne dag er endnu ikke fastlagt.

28. maj 2024 10-12

på Kirkehavegaard

Udfordringen Kina -

for os og de 1,4 mia. kinesere

TV-avisens korrespondent i Kina fortæller

Journalist Jan Larsen, der i snart tyve år har fulgt udviklingen i Kina på tæt hold, heraf 6 år som TV-avisens korrespondent i Beijing, giver os et ærligt, underholdende og direkte portræt af Kinas aktuelle udfordringer både ude og hjemme. Foredraget er opdateret ift. den politiske udvikling. Den ubestridte leder, Xi Jinping, har fået mere magt hjemme men også nye udfordringer i en periode, hvor landet er kommet i modvind, og den vestlige verden nu betragter Kina som en rival. I dagligdagen bekymrer kineserne sig om et skolesystem, der tærer på familiebudgettet, det dyre sundhedsvæsen og et arbejdsliv, der bliver mere ekstremt og stresset. Kina fremstiller mange af vores varer, påvirker vores økonomi og tester sin supermagtsstatus - militært og politisk. Jan fortæller også om Kinas imponerende projekter i rummet, under vandet, på skinner og i laboratorierne. Glæd jer til en enestående mulighed for at høre om et af verdens største lande ”indefra”!